Vsem našem partnerjem se iskreno zahvaljujejo, da omogočajo projekt Skupni učni vrt.
Hvala vam!